fon
logo
  

Լալիկ Մնացականի Խաչատրյան (1952թվականի հունվարի 6, Նոր Բայազետ (այժմ՝ քաղաք Գավառ))- լեզվաբան, բանասիրական գիտությունների դոկտոր (1997), պրոֆեսոր (2003): Ավարտել է Հայկական պետկան մանկավարժական իստիտուտը(1973): 2001թվականից ՝ Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի  հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչն է: Լալիկ Խաչատրյանի աշխատութունները վերաբերում են բառերի ձևաբանական իմաստի և արժեքի պատմական տեղաշարժերին, բառակապակցությունների իմաստաբանությանը: Հեղինակ է բառարանների («Գրաբարի տարարժեք բառերի բացատրական բառարան», 1998, «Գրաբարի բացատրական բառարան (ձևաբանորեն տարարժեք բառեր)», 2003), համահեղինակ:

Лалик Мнацаканович Хачатрян

Лалик Мнацаканович Хачатрян (6-го января 1952 года, Нор-Баязет (в настоящем – Гавар) – филолог, доктор филологических наук (1997), профессор (2003). Окончил Ереванский Государственный Педагогический Институт (1973). Начиная с 2001 года – заведующий кафедрой армянского языка Ереванского Государственного Педагогического Института. Труды Лалика Хачатряна затрагивают исторические смещения морфологического смысла и значения слов, семантику словосочетаний. Является соавтором словарей (“Толковый словарь древнеармянских слов с разными значениями”, 1998, “Толковый словарь древнеармянского языка (слова с морфологически разными значениями)”, 2003.

(կարդալ ավելին...)