fon
logo
  
From the side of the case, you can uk replica watches intuitively feel the beautiful curve of replica watches this watch, slim case and elegant natural curvature. It is replica watch also very comfortable to wear on the wrist swiss watches replica and fits the wrist.

Խելացի ֆերմա

Ճամբարակի տարածաշրջանի Մարտունի գյուղի բնակիչ, ֆերմեր Ազատ Խաչատրյանը պետության աջակցությամբ իրականացնում է «Խելացի ֆերմա» ծրագիրը: 20-25 կովի համար 23մլն. դրամ արժեքով ծրագրի իրականացմանը համագյուղացիները թերահավատորեն էին վերաբերվում: Նրանց համար խորթ էր հատկապես անասնաշենքի տիպը: 4 կողմից օդափոխվող անասնաշենքի  ընդարձակությունը թույլ է տալիս տարածքի մաքրումն իրականացնել փոքր տրակտորի միջոցով: Կիթը կատարվում է մեքենայական եղանակով:  «Խելացի ֆերմա» ծրագիրն անասնապահությունը դարձրել է առավել արդյունավետ ու հեշտ: «Անասունների խնամքի ու գոմի պայմանների նկատմամբ նորարարական մոտեցման շնորհիվ ավելանալու է մթերատվությունը, և բնականաբար, անասնապահությունից ստացվող եկամուտները»,-վստահեցրեց Ազատ Խաչատրյանը:

Advertising


Խելացի ֆերմա
Պատվաստում՝ դաբաղ հիվանդության դեմ
Ոչխարաբուծության զարգացում
Ձկնաբուծության զարգացում
Գավառի տնտեսություն
« ‹ Prev Page 1 of 1 Next › »