fon
logo
  
From the side of the case, you can uk replica watches intuitively feel the beautiful curve of replica watches this watch, slim case and elegant natural curvature. It is replica watch also very comfortable to wear on the wrist swiss watches replica and fits the wrist.
16-09-2020

Սարուխանի հացի արտադրամասին  անհրաժեշտ են աշխատակիցներ: Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ: Պայմաններին ծանոթանալու համար զանգահարել 077 30 40 00 հեռախոսահամարով:

կարդալ ավելին...
04-08-2020

Մոսկվայում գործող կարի արտադրամասում աշխատանքի են հրավիրում կարող կանանց: 
Պայմաններին ծանոթանալու 
համար զանգահարել 098-93-02-10 հեռախոսահամարով՝ 
Հովիկ Մազմանյանին:

կարդալ ավելին...
02-08-2020

Աշխատանքի են հրավիրում խոտհնձիչի վարորդի: Պայմաններին ծանոթանալու համար զանգահարել 077 70 16 26 հեռախոսահամարով:

կարդալ ավելին...
08-07-2020

,, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Կարճաղբյուրի Ա. Գրիգորյանի անվան միջնակարգ դպրոց՚ ՚ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության խորհուրդը կազմակերպության  տնօրենի  թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու  համար հայտարարում է մրցույթ:

 1. տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղի ընտրության համար անցկացվող մրցույթին կարող են մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, որոնք ունեն՝

ա/ ՀՀ քաղաքացիություն

բ/ Բարձրագույն կրթություն

գ/ Ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք / հավաստագիր/

    2   Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝

ա/Դիմում՝ կազմակերպության խորհրդի նախագահի անունով

բ/ ՀՀ քաղաքացու անձնագրի պատճենը

գ/ Հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրի պատճենը

դ/ Տվյալ կազմակերպության զարգացման ծրագիրը / ներկայացվում է մրցույթի անցկացման օրվանից առնվազն 3 օր առաջ/

ե/ Հրապարակված հոդվածների ցանկը կամ գիտական կոչումը հաստատող փաստաթղթերը/ դրանց առկայության դեպքում/

զ/ Աշխատանքային գրքույկի պատճենը:

3. Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները / փաստաթղթերը՝ բնօրինակներով/ ներկայացնել 2020թ. հուլիսի   9-ից մինչև օգոստոսի  7-ը ներառյալ՝ ժամը 9: 00-ից  15:00-ն , բացի շաբաթ և կիրակի օրերից՝  ,,  ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Կարճաղբյուրի Ա. Գրիգորյանի անվան միջնակարգ դպրոց՚ ՚ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության խորհրդին:

Հասցեն՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ , գյուղ Կարճաղբյուր,  7-րդ փողոց, 1-ին փակուղի, տուն 3, Կարճաղբյուրի միջն. դպրոցի շենք: Հեռախոս՝ 093-02-46-43:

4. Մրցույթը տեղի կունենա 2020թ. օգոստոսի  18-ին՝ ժամը 13:00-ին, ,,ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ա.Գրիգորյանի անվան միջնակարգ դպրոց՚ ՚ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում:

,,  ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Կարճաղբյուրի    Ա. Գրիգորյանի անվան միջնակարգ դպրոց՚ ՚                                                                                             պետական ոչ առևտրային կազմակերպության խորհուրդ                                           

կարդալ ավելին...
22-06-2020

Խանութում աշխատանքի են հրավիրում վաճառողուհու: Պայմաններին առավել մանրամասն ծանոթանալու համար զանգահարել 093 22 35 32, 099 099 031 հեռախոսահամարներով: 

կարդալ ավելին...
08-06-2020

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակի N1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ կառավարման խորհուրդը հայտարարում է բաց մրցույթ՝ հաստատության տնօրենի թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար: Մրցույթին մասնակցելու պարտադիր պայմաններն են՝

 1. ՀՀ քաղաքացիություն
 2. Բարձրագույն կրթություն
 3. Ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր): Մրցույթին մասնակցելու համար պահանջվող փաստաթղթերն են՝
 1. Դիմում՝ հաստատության կառավարման խորհրդի նախագահի անունով
 2. ՀՀ քաղաքացու անձնագրի պատճենը
 3. Հաստատության ղեկավարման իրավունքի (հավաստագրի) պատճենը
 4. Տվյալ հաստատության զարգացման ծրագիրը (ներկայացնել մրցույթի օրվանից առնվազն 3 օր առաջ)
 5. Հրապարակված հոդվածների ցանկը կամ գիտական կոչումը հաստատող փաստաթուղթ ( դրանց առկայության դեպքում)
 6. Աշխատանքային գրքույքկի պատճենը:

           Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:

          Փաստաթղթերն ընդունվում են 2020թ. հունիսի 9-ից մինչև 2020թ. հուլիսի 8-ը ներառյալ՝ ամեն օր,  ժամը   10:00 - 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից:

          Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի:

          Մրցույթը տեղի կունենա  2020թ. հուլիսի 17-ին՝ ժամը 12:00-ին, «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակի N1 հիմնական դպրոց »  ՊՈԱԿ-ում:        

 Հասցեն՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, քաղաք Ճամբարակ, Պ.Սևակի 92:

         Տեղեկությունների համար զանգահարել /077/22 31 12 հեռախոսահամարով:

կարդալ ավելին...
04-06-2020

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիք գյուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ կառավարման խորհուրդը հաստատության տնօրենի թափուր տեղի պաշտոնը զբաղեցնելու համար  հայտարարում է մրցույթ:

Հաստատության տնօրենի ընտրության համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու պարտադիր պայմաններն են.

 1. ՀՀ քաղաքացիությունը
 2. Բարձրագույն կրթություն
 3. Ուսումնական հաստատության կառավարման իրավունք /հավաստագիր/

 

Մրցույթին մասնակցելու համար պահանջվող փաստաթղթերն են.

 

 1. Դիմում հաստատության խորհրդի նախագահի անունով
 2. ՀՀ քաղաքացու անձնագրի պատճենը
 3. Հաստատության ղեկավարման իրավունքի /հավաստագրի/ պատճենը
 4. Տվյալ հաստատության զարգացման ծրագիրը /ներկայացվում է մրցույթի օրվանից առնվազն 3 օր առաջ/
 5. Հրապարակված հոդվածների ցանկը կամ գիտական կոչումը հաստատող փաստաթուղթը /առկայության դեպքում/
 6. Աշխատանքային գրքույկի պատճենը
 7. Զինվորական գրքույկի պատճենը:

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիք գյուղի միջնակարգ դպրոցում՝ 2020թ. հունիսի 10-ից մինչև հուլիսի 9-ը ներառյալ:

 Մրցույթը տեղի կունենա 2020թ. հուլիսի 20-ին՝ ժամը 12:00-ին,  «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիք գյուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿԻ-ի շենքում:

Հասցե՝ գյուղ Գեղարքունիք, Գարեգին Նժդեհի 1:

Հեռախոս՝ 077 04 90 48:

կարդալ ավելին...
03-06-2020

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի Գեորգի Մնացականյանի անվան N7  միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կառավարման խորհուրդը հաստատության տնօրենի թափուր տեղի պաշտոնը զբաղեցնելու համար  հայտարարում է մրցույթ:

Մրցույթին մասնակցելու պարտադիր պայմաններն են.

 1. ՀՀ քաղաքացիությունը
 2. Բարձրագույն կրթությունը
 3. Ուսումնական հաստատության կառավարման իրավունքը /հավաստագիր/:

 

Մրցույթին մասնակցելու համար պահանջվող փաստաթղթերն են.

 

 1. Դիմում հաստատության խորհրդի նախագահի անունով
 2. ՀՀ քաղաքացու անձնագրի պատճենը
 3. Հաստատության ղեկավարման իրավունքի / հավաստագրի / պատճենը
 4. Տվյալ հաստատության զարգացման ծրագիրը  /ներկայացվում է մրցույթի օրվանից առնվազն 3 օր առաջ/
 5. Հրապարակված հոդվածների ցանկը կամ գիտական կոչումը հաստատող փաստաթուղթը /առկայության դեպքում/
 6. Աշխատանքային գրքույկի պատճենը:

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ՝Գեղարքունիքի մարզի Գավառի Գեորգի Մնացականյանի անվան N7  միջնակարգ դպրոցում:

Փաստաթղթերն ընդունվում  են  2020թ. հունիսի 8-ից  մինչև 2020թ. հուլիսի 7-ը ներառյալ՝ ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից մինչև 15:00, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից: :

 Մրցույթը տեղի կունենա 2020թ. հուլիսի 16-ին՝ ժամը 11:00-ին,  «Գեղարքունիքի մարզի Գեորգի Մնացականյանի անվան N7  միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի շենքում:

Հասցե՝ ք. Գավառ, Գ. Միքայելյան 40: Տեղեկությունների համար զանգահարել 093 90 49 59, 055 90 59 40:

կարդալ ավելին...
02-06-2020

   «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մեծ Մասրիկի տարրական դպրոց»ՊՈԱԿ-ի խորհուրդը կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարում է մրցույթ:

 1. Անցկացվող մրցույթին կարող են մասնակցել ՀՀ այն քաղաքացիները, որոնք ունեն`
 1. Բարձրագույն կրթություն
 2. Ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր):
 1. Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը`
 1. Դիմում` կազմակերպության խորհրդի նախագահի անունով
 2. ՀՀ քաղաքացու անձնագրի պատճենը
 3. Հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրի պատճենը
 4. Տվյալ կազմակերպության զարգացման ծրագիրը (ներկայացվում է մրցույթի անցկացման օրվանից առնվազն 3 օր առաջ).
 5. Հրապարակված հոդվածների ցանկը կամ գիտական կոչումը հաստատող փաստաթուղթը (դրանց առկայության դեպքում)
 6. Աշխատանքային գրքույկի պատճենը:
 1. Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները (փաստաթղթերը` բնօրինակներով) ներկայացնել 2020թ. հունիսի 8-ից մինչև հուլիս 7-ը ներառյալ՝ ժամը 9:00-ից մինչև 15:00, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից, «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մեծ Մասրիկի տարրական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի խորհրդին: Հասցեն` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Մեծ Մասրիկ, փ.4, ն.5, N 4 /տարրական դպրոցի շենք/: Հեռ.՝ 077965977, էլ.հասցե` metsmasrikhmd@schools.am:
 2. Մրցույթը տեղի կունենա  հուլիսի 16-ին՝ ժամը 14:00-ին, «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մեծ Մասրիկի տարրական դպրոց» ՊՈԱԿ-ում:
կարդալ ավելին...
01-06-2020

Հայտարարություն

<<ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Խաչաղբյուր գյուղի Կ. Գևորգյանի անվան միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի կառավարման խորհուրդը կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարում է մրցույթ:

 1. Անցկացվող մրցույթին կարող են մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, որոնք ունեն՝
 1. Բարձրագյուն կրթություն
 2. Ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր):

 

 1. Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.
 1. Դիմում՝  հաստատության խորհրդի նախագահի անունով
 2. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի պատճենը
 3. Հաստատության ղեկավարման իրավունքի (հավաստագրի) պատճենը
 4. Տվյալ կազմակերպության զարգացման ծրագիրը (ներկայացվում է մրցույթի անցկացման օրվանից առնվազն 3 օր առաջ)
 5. Հրապարակված հոդվածների ցանկը կամ գիտական կոչումը հաստատող փաստաթուղթը (դրանց առկայության դեպքում)
 6. Աշխատանքային գրքույկի պատճենը:

 

 1. Փաստաթղթերի պատճենների հետ պարտադիր ներկայացնել նաև բնօրինակները:

Փաստաթղթերը ներկայացնել  2020թ. հունիսի 4-ից մինչև հուլիսի 3-ը ներառյալ՝ ամեն օր ժամը 10:00-ից 15:00, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից, <<ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Խաչաղբյուր գյուղի Կ. Գևորգյանի անվան միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի խորհրդին:

            Հասցեն՝  ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Խաչաղբյուր, 1-ին փողոց, 49 շենք (միջնակարգ դպրոցի շենք): Հեռ. +374 94 636756, էլ. հասցե՝  khachaghbyur@schools.am

 1. Մրցույթը տեղի կունենա 2020թ-ի հուլիսի 14-ին՝ ժամը 14:00-ին, <<ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Խաչաղբյուր գյուղի Կ. Գևորգյանի անվան միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում:
կարդալ ավելին...
« ‹ Prev Page 1 of 23 Next › »
Advertising