fon
logo
  
From the side of the case, you can uk replica watches intuitively feel the beautiful curve of replica watches this watch, slim case and elegant natural curvature. It is replica watch also very comfortable to wear on the wrist swiss watches replica and fits the wrist.

Գավառի Քաղաքային Գրադարան

Գավառի քաղաքային գրադարան ՀՈԱԿ-ը կազմավորվել է 2002թ.-ին՝ քաղաքում գործող ութ մասնաճյուղ-գրադարանների միավորումից: Գրադարանում գործում են չորս բաժիններ՝ ընթերցասրահ, սպասարկման բաժին, մանկական գրականության բաժին և մեթոդ- մատենագիտական բաժին:
Գրադարանի գրքային ֆոնդը կազմում է 87 831 միավոր, ընթերցողների թվաքանակը՝ 5160 , հաճախումների թիվը՝ 24700, գրքատացքը՝ 75270:
Ամեն տարի Գավառի քաղաքապետարանի ֆինանսավորմամբ գրադարանը համալրվում է նոր գրքերով՝ հաշվի առնելով ընթերցողների պահանջները:
2015թ մշակույթի նախարարության կողմից գրադարանին տրվեց հանրային կարգավիճակ և «Հայաստանի ազգային գրադարան ՊՈԱԿ-ից անհատույց տրամադրվեց 120000 (մեկ հարյուր քսան հազար) դրամ գումար համացանցի տեղադրման համար, 1623063 (մեկ միլիոն վեց հարյուր քսաներեք հազար) դրամ արժողությամբ գույք և 367 կտոր գրականություն 974390 (ինը հարյուր յոթանասուն չորս հազար երեք հարյուր իննսուն) դրամ արժողությամբ:
Գրադարանի շենքը հիմնանորոգված է , ապահովված է ջեռուցման համակարգով, անհրաժեշտ գույքով և տեխնիկայով:
Advertising


Գավառի Քաղաքային Գրադարան
Վ. Պետրոսյանի անվան՝ Գեղարքունիքի մարզային գրադարան
Դարույնք
Գավառի՝ Հրաչյա Բունիաթյանի անվան պատկերասրահ
Երկրագիտական թանգարան
Գավառի Գևորգ Դաբաղյանի անվան դուդուկի դպրոց
« ‹ Prev Page 2 of 2 Next › »