fon
logo
  

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Գեղարքունիքիի մարզի Ծովազարդ գյուղը գտնվում է Սևանա լճի Հյուսիս-Արևմտյան  ափին` ծովի մակերևույթից 2000 մետր բարձրության վրա, համայնքից վերև  ձգվում է  Գեղամա լեռնաշխթան, իր բարձրադիր գագաթներով և լանջերով: Կլիման ձմռանը ցրտաշունչ է, ամռանը զով: Միջին ջերմաստիճանը համայնքում կազմում է 17-19 0C, ամենացածրը` 20-25 0C, ամենաբարձրը` 25-30 0C: Հաճախակի են չորային, երաշտ տարիները, որից շատ է տուժում գյուղատնտեսությունը:

Համայնքի հիմնադրման ստույգ տարեթիվը հայտնի չէ, սակայն Ծովազարդի դարերի խորքից գալը վկայում է V-VII դարին պատկանող եկեղեցու ավերված հիմքը, որը գտնվում է համայնքի կենտրոնական մասում:

Համայնքը իր ամբողջ պատմության ընթացքում ժամանակ առ ժամանակ բնակեցվել է  քրիստոնյաներով և մուսուլմաններով: Այդ են վկայում հայտնաբերված գերեզմանները և անվանումները: Վերջնականապես բնակեցվել է 1922 թ.-ին: Համայնքի բնակչության հիմնական մասը կազմում են մարզի համայնքներից /Արծվաքար, Սարուխան, Նորատոս/  եկածները և  1914 թ. Մեծ Եղեռնից գաղթածները արմատներով մշեցիներ:

Համայնքում առկա եկեղեցիների, բազմաթիվ խաչքարերի, և Սևանա լճի ափին գտնվելու շնորհիվ կարելի է զարգացնել զբոսաշրջությունը:

Համայնքը մարզկենտրոնից գտնվում է 20 կմ Հյուսիս-Արևմուտք: Հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից 80 կմ է:

Վարչական տարածքը կազմում է 3941.14 հա, որից գյուղատնտեսական նշանակության հողերը՝ 2002.56 հա, բնակելի  տարածքը` 399.11 հա, արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման 16.59 հա, բնապահպանական, հանգստի և պատմամշակույթային հողեր 222.44 հա, պետական սեփականություն հանդիսացող հողերը` 1300.44 հա:

Համայնքում առկա է 385 առանձնատուն ՝ 62000 քմ. տարածքով:

Համայնքի բնակչությունը 2016 թ. հունվարի 1-իդրությամբ կազմում է 2202 մարդ:

 

Համայնքի մշտական բնակչության ու տնային տնտեսությունների ցուցանիշները(01.10.2016 թ. դրությամբ)

 

Հ/Հ

Ցուցանիշները

Մարդ

1.

Բնակչության թվաքանակը, մարդ

2202

2.

Տնային տնտեսությունների թվաքանակը

552

2.1

Այդ թվում՝ժամանակավոր կացարաններում

6

2.2

Կիսակառույց տներում բնակվող

9

3.

Ընտանեկան նպաստստացող ընտանիքների քանակը

96